Uitgangspunten

Fabriekskwartier zal bijdragen aan de realisatie van een gezond en duurzaam Tilburg. Dit gebied vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van integrale duurzaamheid. Voor Tilburg, maar mogelijk zelfs voor de regio en Nederland.

De volgende aspecten vormen de basis in Fabriekskwartier

  • Multifunctioneel; dit wordt een gemengd gebied met ruimte voor diverse doelgroepen en functies.
  • Sociaal; er is volop ruimte voor ontmoeting, samenzijn en samenwerken.
  • All-electric; er komen geen gasaansluitingen in de woningen.
  • Nul-op-de-meter; doel is dat er genoeg energie wordt opgewekt voor eigen gebruik. Hierbij wordt ook gedacht aan energieopwekking op buurt- en gebouwniveau, mits dit te combineren is met de faseerbaarheid.
  • Biodivers; Steeds meer soorten flora en fauna ontdekken de stad als leefgebied. Een verscheidenheid aan soorten ontstaat in de biodiverse omgeving van Fabriekskwartier.
  • Klimaatbestendig; een slimme inzet van groen en water zorgt voor koelteplekken in warme tijden en draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners.
  • Innovatief; de beschikbare en toekomstige techniek wordt ingezet ter bevordering van het woon- en werkgenot, beperking van milieubelasting en het gebruik van fossiele grondstoffen.
  • Duurzame materialisering; gekeken wordt naar de totale levenscyclus van materialen.
  • Delen; auto’s, plekken voor samenkomst en eventuele functies worden gedeeld.

Blijf op de hoogte

Wil je de laatste nieuwtjes ontvangen van het fabriekskwartier?

Schrijf je hier in

AANSLUITEN
BIJ WENSEN