Subsidie toegekend voor Fabriekskwartier

Zaterdag 1 februari 2020 heeft Wethouder Berend de Vries via het Brabants Dagblad laten weten, dat er vanuit het klimaatfonds 1 miljoen subsidie aan het project Fabriekskwartier is toegekend. Dit is voor ons een mooie stimulans om onze ambities voor Fabriekskwartier waar te kunnen maken.

Raamovereenkomst

Binnenkort wordt de Raamovereenkomst met de gemeente Tilburg ondertekend en kunnen we voort-varend aan de slag met het project.

Bijeenkomst direct omwonenden
We starten begin maart met het organiseren van een  informatieavond voor de direct omwonenden van het plan. Een  uitnodiging hiervoor wordt huis-aan-huis verspreid door de Gemeente. Tijdens deze informatie-avond vragen we deze omwonenden zich aan te melden voor het planteam.

De leden van het planteam adviseren ons vervolgens over onze plannen en daar waar nodig worden verbeterpunten aangedragen.

Dit gebeurt in drie á vier bijeenkomsten gedurende de maanden maart, april en mei waarna het planteam haar advies aan de gemeente uitbrengt. Wij hopen op een positief advies in juli van dit jaar, aan de hand waarvan wij de bestemmingsplanstukken kunnen maken en de gemeente de procedure in gang kan zetten.

Architectenselectie
Gelijktijdig selecteren we de architecten voor het project (we denken aan vijf á zes architecten). Tijdens de selectie leggen we de focus op duurzaamheid (ervaring met duurzame concepten), samenwerking (meerdere architecten werken gelijktijdig samen) en vormgeving (voorbeelden van aansprekende  projecten).

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden
Ook jou als geïnteresseerde gaan we nader informeren, dat doen we eind mei in een aparte bijeenkomst waarin we onze visie en ambities uiteen zullen zetten. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt op een later moment verstuurd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de mogelijkheid geboden om aan een werkgroep deel te nemen. Op deze wijze kunnen we de inbreng van de toekomstige bewoners meenemen in onze plannen.

Er zullen een drietal werkgroepen worden gevormd:

Programma van eisen en woningontwerp

De bijzondere buitenruimte

Collectieve zonnepanelen (smart grid)

Per werkgroep organiseren we vervolgsessies om deze thema's verder uit te diepen.

Raamovereenkomst

 

Binnenkort wordt de Raamovereenkomst met de gemeente Tilburg ondertekend en kunnen we voort-varend aan de slag met het project.

Bijeenkomst direct omwonenden
We starten begin maart met het organiseren van een  informatieavond voor de direct omwonenden van het plan. Een  uitnodiging hiervoor wordt huis-aan-huis verspreid door de Gemeente. Tijdens deze informatie-avond vragen we deze omwonenden zich aan te melden voor het planteam.

Blijf op de hoogte

Wil je de laatste nieuwtjes ontvangen van het fabriekskwartier?

Schrijf je hier in