Nieuwsbrief december 2018

Stand van zaken ontwikkeling Fabriekskwartier

Achter de schermen van Fabriekskwartier hebben we niet stilgezeten, in de afgelopen periode zijn er weer een aantal stappen gemaakt.

We zijn op zoek gegaan naar een gebiedsregisseur die kan optreden als “algemene kwaliteitsbewaker” van de ontwikkelingen in Fabriekskwartier. De gebiedsregisseur geeft sturing aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de architectuur van de diverse plannen. Hij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het Fabriekskwartier gedurende het gehele proces wordt bewaakt. Voor de invulling van deze functie hebben we Jandirk Hoekstra aangetrokken. Zijn ervaring met het leiding geven aan ontwerpteams maakt hem een goede inspirator en motivator voor de betrokken partijen binnen het project. Samen met Jandirk Hoekstra zullen we de stappen in ons planproces nader uitwerken.

Zodra de te volgen procesroute is uitgewerkt, zullen we een informatiebijeenkomst organiseren voor de omwonenden van het project. In deze bijeenkomst bespreken we de voorlopige plannen en luisteren we naar de inbreng van omwonenden. Op die avond zullen we geïnteresseerden vragen om zich aan te melden voor het planteam, om in gezamenlijkheid te komen tot een gedragen stedenbouwkundig ontwerp.

Enquêteresultaten

In september hebben we een vervolgenquête uitgezet, waarin we een aantal onderwerpen verder ondervraagd hebben. Deze vervolgenquête is door ruim vijfhonderd geïnteresseerden ingevuld waarvoor we iedereen hartelijk danken.

Een opsomming van de belangrijkste uitkomsten:

 • ENERGIE: 56% vindt het belangrijk om collectief alternatieve energie op te wekken.
  44% heeft liever een individueel systeem.
 • OPENBARE RUIMTE: een moes- of pluktuin in de openbare ruimte is een goed idee en ongeveer 40% heeft aangegeven hierin zelf te willen werken.
 • OPENBARE RUIMTE: 55% wil de openbare ruimte door de VVE laten onderhouden.
 • FLEX WERKPLEKKEN: 50% wil een flex werkplek in de openbare ruimte en 50% in een gezellig ingericht gebouw.
 • ÉÉN AUTO BELEID: 81% heeft nog steeds interesse in Fabriekskwartier als er maximaal 1 parkeerplaats per woning beschikbaar wordt gesteld. Een aantal daarvan ziet de inzet van deelauto’s als oplossing voor vervanging van de tweede auto.
 • EENPERSOONSHUISHOUDENS: alleenwonenden hebben aangegeven dat ze minimaal 2 slaapkamers wensen en een privé buitenruimte.
 • FLEX-/LOFTWONING: de geïnteresseerden in een flex-/loftwoning hebben de volgende wensen voor hun woning doorgegeven; vrij indeelbaar, grote ramen, extra plafondhoogte, industriële uitstraling.
 • THUISWERKEN: de mogelijk om aan huis te werken is veel gekozen, de gewenste functionaliteit is zeer divers; Atelierruimte, kantoorwerkplek, hobbyruimte, muziekruimte, cursusruimte, winkelruimte.
 • MAXIMALE AANKOOPPRIJS: de meesten hebben aangegeven een maximaal bedrag te willen besteden voor het aankopen van de woning tussen € 200.000 en € 350.000.

Vervolgens werd er goed meegedacht om het plan nog wat meer inhoud te geven, hieronder een greep uit de diverse ideeën:

 • Een gezamenlijke schuur met gereedschappen voor het onderhoud aan de openbare ruimte
 • Een buurthuis (samen koken, muziek maken, sporten, educatie)
 • Het houden van bijen
 • Bed en Breakfast
 • Beloopbare groene daken
 • Diverse ecologische toevoegingen
 • Pakketpunt voor de post
 • Was- en schoonmaakservice t.b.v. ondersteuning drukke huishoudens

De resultaten uit deze enquête worden meegenomen in de uitwerking van het plan en we bekijken welke ideeën haalbaar zijn.

Tot slot wensen we iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Blijf op de hoogte

Wil je de laatste nieuwtjes ontvangen van het fabriekskwartier?

Schrijf je hier in