Bijeenkomst Fabriekskwartier 2 maart a.s. alleen voor direct omwonendenegekend voor Fabriekskwartier

Bijeenkomst Fabriekskwartier 2 maart a.s. alleen voor direct omwonenden

In ons vorige nieuwsbericht hebben we verteld over een bijeenkomst met de direct omwonenden van het plangebied Fabriekskwartier. De uitnodiging hiervoor is bij betreffende huishoudens per post bezorgd.

In diverse media en via de gemeente Tilburg is vanuit enthousiasme de indruk gewekt dat de informatiebijeenkomst op 2 maart a.s. openbaar is en door alle geïnteresseerden bezocht kan worden.

Wij benadrukken dat de avond op 2 maart a.s. besloten is en speciaal georganiseerd wordt voor de direct omwonenden. Zij hebben per brief in de brievenbus een uitnodiging ontvangen. Indien u geen uitnodiging in de brievenbus heeft ontvangen moeten we u vragen nog even geduld te hebben.

Wij begrijpen dat er veel interesse is voor Fabriekskwartier en dat iedereen uitkijkt naar meer informatie over de invulling van het gebied.

Op 25 mei 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden georganiseerd. Dan zullen we onze visie, ambities, stedenbouwkundige opzet en planning voor Fabriekskwartier toelichten. Ontwerpen van woningen en prijzen zijn dan nog niet beschikbaar. Iedereen is op 25 mei 2020 van harte welkom. De uitnodiging met de plaats en tijd volgt nog.

Wij hopen dat we uw geduld nog even op de proef mogen stellen zodat we op 2 maart a.s. de tijd krijgen om de direct omwonenden te informeren.

 

 

Blijf op de hoogte

Wil je de laatste nieuwtjes ontvangen van het fabriekskwartier?

Schrijf je hier in